Викладачі

Підписатися на Збір новин

Новини та оголошення

Викладачі кафедри английської мови технічного спрямування №1 забезпечують процес навчання на заочних відділеннях 15 факультетів та 6 інститутів НТУУ"КПІ". 
 
На заочному відділенні кафедри АМТС№1 працює 2 старших викладачі (Овчаренко З.П., Грищенко Я.С.) та 6 викладачів (Сидоренко І.А., Батюта Т.В., Кравчук І.В., Михненко Г.Е., Садовська М.І.,  Шевченко М.В.).
Викладачі заочного відділення активно займаються науковою діяльністю: приймають участь у наукових і науково-практичних конференціях, публікують статті у наукових журналах, відвідують науково-методичні семінари, займаються іншими видами наукової дуяльності.
 
На заочному відділенні проводиться методична робота по підготовці контрольних робіт та методичних вказівок для студентів 1-6 курсів. Протягом 2008-2015 рр. було видано у електронному вигляді 12 методичних вказівок по наступних напрямках: гуманітарний, комп'ютерний, електричний та хімічний:
 1. Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ заочної форми навчання / Уклад.: Я.С. Грищенко. – К.: КПІ, 2008. – 53 с.: іл.
 2. Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ заочної форми навчання / Уклад.: Я.С. Грищенко, І.А. Свірепчук. – К.: КПІ, 2008. – 48с.: іл.
 3. Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів ФЕА, ТЕФ, ІЕЕ заочної форми навчання / Уклад.: Т.В. Варянко, Л.О. Яцюк, С.І. Неїжко. – К.: КПІ, 2008. – 34 с.
 4. Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів ФЕА, ТЕФ, ІЕЕ заочної форми навчання / Уклад.: Т.В. Варянко, Л.О. Яцюк, С.І. Неїжко. – К.: КПІ, 2008. – 34 с.
 5. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів I курсу РТФ, ФІОТ, ФАКС, ФЕЛ, ІПСА, ІТС, ФПМ заочної форми навчання/ Укл. І.О. Сімкова  – К.: КПІ, 2008. – 50 c.
 6. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів II курсу РТФ, ФІОТ, ФАКС, ФЕЛ, ІПСА, ІТС, ФПМ заочної форми навчання/ Укл. І.О. Сімкова  – К.: КПІ, 2008. – 51 c.
 7. Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів ФС, ВПІ заочної форми навчання/ Уклад.: З.П. Овчаренко, Я.С. Грищенко. – К.: КПІ, 2009. – 58 с.
 8. Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів ФММ, ФС, ВПІ, ФП заочної форми навчання / Уклад.: З.П. Овчаренко. – К.: КПІ, 2008. – 48 с.
 9. Методичні вказівки і контрольні завдання до практичних занять з англійської мови для студентів заочної форми навчання, що мають послаблений рівень знань./Укладач: І.О.Сімкова – К.: КПІ, 2009 – 38 стор.
 10. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту та маркетингу напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка і підприємництво», 6.030507 «Маркетинг» / Уклад.: Я.С. Грищенко, З.П. Овчаренко. – К.: КПІ, 2012. – 102с.: іл.
 11. Англійська мова професійного спрямування [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів IІІ курсу інженерно-хімічного факультету заочної форми навчання/Уклад.: І.А. Сидоренко. – К.: КПІ, 2013. – 83с.
 12. BANKING (Банківська справа) : практикум з дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування” для студентів IV курсу факультету менеджменту та маркетингу напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг” [Електронний ресурс] / Уклад.: Я.С. Грищенко, З.П. Овчаренко. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – 89 с.: іл. 
 
Українська