Друга освіта (Перепідготовка)

Підписатися на Збір новин

Новини та оголошення

Перепідготовка (друга вища освіта) - це отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
Фактично це означає оволодіння новою професією, поповнення багажу знань, розширення можливостей у плануванні своєї кар'єри та майбутнього.

 
Спеціальність «Філологія» (Переклад - англійська мова)

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що навчаються за спеціальністю, набувають знання, навички та компетенції  з англійської та німецької  мови,  історії перекладу, практики перекладу, проблем перекладу науково-технічних текстів.  По закінченню навчання присвоюється кваліфікація бакалавра філології (переклад).

Ким можуть працювати випускники

Випускники спеціальності працюють референтами-перекладачами, секретарями-перекладачами в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, iнформацiйних та рекламних агентствах, а також редакторами перекладу суспільно-політичної, науково-технічної та художньої літератури, вчителями іноземних мов середніх шкіл та вузів.

Перелік основних фахових дисциплін

 • історія зарубіжної літератури;
 • основи перекладознавства;
 • вступ до мовознавства;
 • латинська мова;
 • основи теорії мовної комунікації;
 • англійська мова (практичний курс);
 • порівняльна граматика англійської та української мов;
 • порівняльна стилістика англійської та української мов;
 • порівняльна лексикологія англійської та української мов;
 • лінгвокраїнознавство;
 • історія англійської мови;
 • проблеми перекладу науково-технічної літератури;
 • основи редагування перекладу;
 • історія перекладу;
 • практика перекладу з англійської мови;
 • німецька мова (практичний курс);
 • практика перекладу з німецької мови.
Наша адреса:
03056,Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. 7
Деканат факультету лінгвістики – 622
Тел.: 406-83-57
e-mail:dekanat@i.ua
Українська