Державні іспити

Підписатися на Збір новин

Новини та оголошення

Структура Державного іспиту
(спеціаліст)
 
1.     Теоретичне питання з курсу «Теорія перекладу»
2.     Переклад англомовного науково-публіцистичного тексту українською мовою
3.     Реферативний переклад україномовного науково-публіцистичного тексту англійського мовою
Питання з «Теорії перекладу»
до державного іспиту
1.     Basic Approaches to Translation and Interpretation. Basic approaches to translation and interpretation.  
2.     Translation as a Human Activity and a Mysterious Phenomenon. Translation as a human activity and a mysterious phenomenon.  
3.     Theory, Model, Algorithm - Differences and Common Features. Definitions of theory, model and algorithm.  
4.     What is translation theory? The process of translation that creates the product.
5.     What is translation theory? Orientation towards different approaches to investigate the process of translation.
6.     What is translation theory? Requirements for a theory of translation.
7.     Human Translation Theories. Distributional and Transformational approaches.
8.     Human Translation Theories.  Denotative and Communicative  approaches.
9.     Translating: Modeling the process. The translator: knowledge and skills.
10.Translating: Modeling the process. Communicative competence.
11.The process of translation.  Stages of the process of translation. .
12.The process of translation. Interpretation of the source text.   
13.The process of translation. Editing the translated text.
14.Types of Translation. Formulation translation.
15.Types of Translation. Instantaneous translation.
16.The Language of Translation. The level of lexis.  
17.The Language of Translation. Discourse level.  
18.The Language of Translation. Sentence level.
19.Meaning. Word-meaning. Reference theory.
20.The Thesaurus. Lexical and semantic fields.
21.Sentence-meaning. Relations of words and sentences to one another.  
22.Text and Discourse. Types of Context and Contextual Relationships. Text, context and discourse.  
23.Text and Discourse. Types of Context and Contextual Relationships. Types of contexts.  
24.Standards of Textuality. Intentionality and acceptability.
25.Standards of Textuality. Informativity, relevance and intertextuality.
 
СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ
(бакалавр)
 
1.     Теоретичне питання з однієї з дисциплін: “Порівняльна лексикологія англійської та української мов”, “Порівняльної граматики англійської та української мов”, “Порівняльна стилістика англійської та української мов”.
2.     Читання. Подається текст англійською мовою та питання на розуміння змісту прочитаного.
3.     Лексико-граматичний тест з основної мови.
4.     Письмо.
 
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
 
Дисципліна: Порівняльна стилістика англійської та української мов.
 
1.      Стилістика як наука (предмет, об’єкт стилістики, відмінність стилістики від інших лінгвістичних наук).
2.      Основні поняття стилістики (стиль, індивідуальний стиль, функціональний стиль, норма).
3.      Фонетична стилістика (основні поняття).
4.      Графічна стилістика (основні поняття).
5.      Стилістична класифікація лексики (literary layer).
6.      Стилістична класифікація лексики (colloquial layer).
7.      Лексичні стилістичні засоби (метафора, образне порівняння метонімія).
8.      Лексичні стилістичні засоби (гіпербола, літота, евфемізм).
9.       Функціональна стилістика (стиль художньої літератури, стиль наукової прози,
офіційно-діловий стиль, публіцистичний стиль).                                                          
 
 
Дисципліна: Порівняльна граматика англійської та української                                                                                        мов.
 
1.     Роль граматики в структурі мови. Поняття ізоморфізму та аломорфізму.
2.     Кореневі, афіксальні, інфлексійні, суплетивні морфеми в англійській та українській мовах.
3.     Типологія частин мови. Граматичне значення / граматична категорія частин мови. Граматичний спосіб вираження граматичних категорій частин мовлення в мовах, які порівнюються.
4.     Морфологічні категорії іменника (число, рід, відмінок, визначеність / невизначеність).
5.     Морфологічні категорії прикметника (якісні / відносні прикметники, ступені порівняння).
6.     Морфологічні категорії дієслова (час (початок дії, тривалість, завершеність); вид;
спосіб; особа; стан).
7.     Типологія синтаксичних структур. Типи словосполучень (сурядні, підрядні, предикативні).
8.     Речення, як основна комунікативна одиниці мови. Структурні типи речень.
9.     Предикативна структура речення (первинна / вторинна предикація). Прагматичні типи речень (за Г.Г. Почепцовим).
 
 
 
Дисципліна: Порівняльна лексикологія англійської та української мов.
 
1.     Конверсія як особливий спосіб словотворення в англійській мові.
2.     Метафорична зміна слова – значення англійської та української мов.
3.     Метонімічна зміна слова – значення англійської та української мов.
4.     Види запозичених слів, типи та ступені їх асиміляції.
5.     Критерії фразеологічних одиниць та проблеми їх класифікації.
6.     Регіональна варіативність англійської мови: мова - варіація - діалект.
7.     Англійська та українська лексикографія: типи словників.
8.     Особливості афіксації в англійській та українській мовах.
9.     Особливості словотворення в англійській та українській мовах

Українська