Вимоги до оформлення рефератів

Підписатися на Збір новин

Новини та оголошення

   Навчання реферуванню (рідною і іноземною мовами) спрямоване на вироблення навичок і вмінь оформлення отримуваної інформації. Реферування використовується також як прийом контролю за розумінням тексту. Кінцеві навички і вміння мають надавати студенту можливість складати іноземною мовою реферати до наукових статей, доповідей, матеріалів дослідження тощо.
   Під рефератом мається на увазі короткий виклад у письмовій чи усній формі основного змісту наукової праці, що вивчалася студентом, а також висловленням власних міркувань автора щодо цієї проблеми. Якщо реферат таких ознак не має, то він є лише конспектом опрацьованих публікацій.
   У процесі роботи над рефератом студент має продемонструвати вміння аналізувати використану літературу, розкривати своє ставлення до прочитаного, робити обґрунтовані висновки на основі опрацьованої інформації. У рефераті виклад інформації здійснюється чітко, стисло, без ліричних відступів.
    Більш детально з вимогами оформлення рефератів слід ознайомитися у ФАЙЛІ.
Українська
File field: