Рекомендації до складання заліку для студентів всіх курсів всіх факультетів заочної форми навчання

Підписатися на Збір новин

Новини та оголошення

   Складання заліку є засобом перевірки навчальних досягнень студентів заочної форми навчання за навчальною програмою відповідного курсу.
   Метою є визначення та оцінка рівня знань студентів у володінні іншомовними навичками та вміннями.
   Контрольні завдання складено, базуючись на лексико-граматичному матеріалі, що вивчається на першому курсі згідно з навчальною програмою.
   До даного підсумкового контрольного комплексу входить чотири типи завдань: вправи на читання, що передбачають вміння читати мовчки з повним розумінням вперше запропонованого тексту; вправи на перевірку лексичних навичок; вправи на перевірку граматичних навичок; вправи на двосторонній переклад.
   За структурою та способом оформлення ці контрольні завдання є письмовими, за використанням мов – двомовними (англійська мова та українська (вправи на переклад)). За типом очікуваної відповіді дані завдання передбачають вибіркову відповідь.
   Критерієм оцінювання в даному тесті є лексична та граматична правильність. Бали нараховуються за кількістю вірних відповідей шляхом порівняння виконаного завдання з ключем.
   Оцінка, отримана за виконання контрольних завдань, вираховується за наступною шкалою:         
                          

                                                                       

Кількість балів Оцінка
90 – 100 5
75 – 89 4
60 – 74 3
0 – 59 2
Допуском до складання заліку є виконання наступного домашнього завдання.
  1. Виконати один з варіантів контрольної роботи, що відповідає певному факультету, курсу та семестру. Здати виконану контрольну роботу, у паперовому або електронному вигляді, потрібно за два тижні до початку сесії. 
  2. Виконати усі завдання до трьох уроків з методичних вказівок, що відповідають певному факультету, курсу та семестру.
  3. Скласти резюме до тексту за спеціальністю, підібраного власноруч (обсяг тексту – 1,5-2,5 сторінки) 
  4. Підготувати усну тему, що відповідає певному факультету, курсу та семестру (завдання перевіряється на заліку)
Українська