Методичні матеріали

Підписатися на Збір новин

Новини та оголошення

Основною метою навчання студентів англійської мови в технічному вузі є досягнення ними рівня практичного володіння цією мовою, що в умовах заочного навчання означає формування вміння самостійно читати іноземні літературні джерела за своїм фахом з метою здобуття інформації. Ця програма передбачає, головним чином, самостійну роботу студентів. Робота під керівництвом викладача передбачається тільки під час установчих,  контрольно – закріплювальних та інших занять, організованих у кожному вузі кафедрами іноземних мов.

Викладачами кафедри англійської мови технічного спрямування №1 підготовлено до завантаження матеріали для організації самостійної роботи студентів у міжсесійний період.

Українська